Skip to content Skip to footer

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Η Ιερά Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου ανακοινώνει ότι υποχρεούται και βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση όπως προβεί  σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου να περιέλθουν στην κατοχή και χρήση του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Σφηναρίου ακίνητα τα οποία είχαν εκμισθωθεί, προ πολλών ετών, σε κάποιους από τους κατοίκους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω κάτοχοι των ακινήτων αυτών κατά παράβαση του νόμου και των συμβατικών τους υποχρεώσεων, επί μακρά σειρά ετών, κατέχουν ακίνητα του προαναφερομένου Ιερού Ναού αρνούμενοι, πλέον των δέκα (10) ετών: α) να καταβάλουν το οφειλόμενα μισθώματα (πολύ χαμηλότερα των κανονικών). Ενδεικτικά αναφέρεται το μέχρι σήμερα μίσθωμα των 1.800€ ετησίως σε καταστημάτα εστίασης! β) να προσέλθουν στις διαδικασίες εκμισθώσεων, όπως προβλέπει ο Νόμος, γ) να παραδώσουν οικειοθελώς τα μίσθια για τη διενέργεια των υπό του Νόμου οριζομένων διαγωνιστικών διαδικασιών εκμισθώσεως. Αντί αυτού και αντί να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις που οι ίδιοι δημιούργησαν όλα αυτά τα έτη και αντί να προσέλθουν σε διάλογο και συνεννόηση με την Ι.Μητρόπολη και την Ενορία Σφηναρίου, ως όφειλαν και παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, επέλεξαν την αντιπαράθεση δια της δικαστικής οδού, ξοδεύοντας πλήθος χρημάτων. Χρήματα με τα οποία θα μπορούσαν να είχαν διευθετήσει τις υποχρεώσεις τους προς τα οφειλόμενα ενοίκια. 

Η Ιερά Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της αγάπης προς τον άνθρωπο κατέβαλε, καθ΄ όλα αυτά τα έτη, και εξήντηλησε κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης νομίμων λύσεων, πλην όμως οι κάτοχοι των ως άνω ακινήτων αρνήθηκαν την όποια συνεννόηση, θεωρώντας, τινές εξ΄ αυτών, ότι τα εν λόγω ακίνητα είναι ιδιοκτησία  τους, τους ανήκουν και μπορούν να τα διαχειρίζονται όπως εκείνοι κρίνουν. Ακόμα και μετά την τελεσιδικία των Δικαστικών αποφάσεων, (Φεβρουάριος 2023) η Ι. Μητρόπολις  τους κάλεσε σε εξεύρεση λύσης, ατυχώς, άνευ αποκρίσεως τους, συνεχίζοντας οι ίδιοι παρανόμως να διαχειρίζονται τα εν λόγω ακίνητα, άνευ καταβολής  μισθώματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα οποία διήρκησαν πλέον των δέκα (10) ετών, η Ιερά Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου και ο Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Σφηναρίου, καθώς είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, υπόκεινται σε κανόνες και έλεγχο από τους αρμοδίους δημοσίους φορείς, οφείλουν να εφαρμόσουν τον Νόμο και τις Δικαστικές  αποφάσεις, μη ανεχόμενοι, πλέον, τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές, όσων αρνούνται να εφαρμόσουν τον Νόμο. Μετά την  εφαρμογή του Νόμου δικαίωμα διεκδίκησης των εν  λόγω  ακινήτων θα μπορούν  να έχουν τόσο οι μέχρι σήμερα ενοικιαστές, εφ΄ όσον και αν θα τακτοποιήσουν όλες τις υποχρεώσεις τους, ως επίσης και όποιος άλλος επιθυμεί και πληροί τις προϋποθέσεις. Είναι όχι μόνο  παράνομο αλλά και μη ηθικά αποδεκτό από ενοικιάσεις Εκκλησιαστικών περιουσιών να ωφελούνται συγκεκριμένα πρόσωπα και μάλιστα μη συμμορφούμενα με τον Νόμο και τις υποχρεώσεις τους, εις βάρος όλων των άλλων τυχόν ενδιαφερομένων, οι οποίοι έχουν τα ίδια με αυτούς δικαιώματα και ουδείς δικαιούται να τους αποκλείει από τέτοιου είδους διαδικασίες, ως, ατυχώς, και αυτό έχει συμβεί σε παλαιότερους χρόνους.

Η Ιερά Μητρόπολης εκράζει την λύπη Της δια όλη αυτή την εξέλιξη, η οποία  όμως ήταν  αναγκαστικός μονόδρομος  με δεδομένες τις συμπεριφορές των  εμπλεκομένων. Καλεί δε όλους τους εμπλεκομένους όπως συμμορφωθούν με τον Νόμο, τηρώντας σε απόλυτο βαθμό τις Δικαστικές  αποφάσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείσουν τους εαυτούς τους από τις Νόμιμες διαδικασίες εκμισθώσεων των ακινήτων που, σε άμεσο χρόνο, θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Νόμος.  

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως