Skip to content Skip to footer

Καλή Ανάσταση Γέροντα!

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μητροπόλεως μας (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) τελέστηκε Αρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου και συνιερουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών: Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου και του Επισκόπου μας κ. Αμφιλοχίου. Συμπροσευχομένων των Σεβ. Μητροπολιτών Βελεστίνου κ. Δαμασκηνού, Γερμανίας κ. Αυγουστίνου και Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκταρίου.

Της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Γέροντος Μητροπολίτου από Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου (Γαλανάκη), προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου. Την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Αμφιλόχιος, ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσωπήθηκε υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνού. Όλος ο Ιερός Κλήρος της Μητροπόλεως μας έλαβε μέρος, ως επίσης και Κληρικοί εξ΄ άλλων Μητροπόλεων της Μεγαλονήσου.  Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ τον Πρωθυπουργό και την Βουλή των Ελλήνων ο Αντιπρόεδρος αυτής κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης. Στεφάνι κατατέθηκε εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Παρόντες Υπουργοί, Υφυπουργοί, Βουλευτές, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Δήμαρχοι, ο Αρχηγός του ΓΕΝ, εκπρόσωποι των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Αρχών σε επίπεδο Διοικητών Μονάδων, εκπρόσωποι Συλλόγων, Φορέων και Σωματείων.

Συγκινητικότερο όλων η πάνδημος συμμετοχή του λαού του Θεού. Καθ΄ όλη την  διάρκεια του τριημέρου όπου το σκήνωμα του Σεπτού και σεβάσμιου Ιεράρχου κυρού Ειρηναίου είχε εκτεθεί προς προσκύνηση στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Κισάμου, εκατοντάδες κόσμου προσήλθαν να λάβουν την ευχή του, με αποκορύφωμα την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας όπου ο κόσμος περίμενε υπομονετικά αρκετή ώρα για να φτάσει μέχρι το σκήνωμα.

***

O εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Αμφιλόχιος, με ιδιαίτερη συγκίνηση ανέφερε στον λόγο του:

«Άνθρωπε του Θεού, και πιστέ θεράπον, και οικονόμε των του Θεού μυστηρίων, και άνερ επιθυμιών των του Πνεύματος· ούτω γαρ η Γραφή καλεί τους διαβεβηκότας και υψηλούς, και υπεράνω των ορωμένων. Και τις αν πάσας απαριθμοίη τας προσηγορίας, όσας η αρετή σοι πεποίηκεν, άλλη τις άλλην οικειούσά τε και προσάγουσα;».

 

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης και Πρόεδρε του Ιερού Βουλευτηρίου της κατά Κρήτην Εκκλησίας, κ. Ειρηναίε,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Βελεστίνου, κ. Δαμασκηνέ, εκπρόσωπε της Εκκλησίας της Ελλάδος,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Γερμανίας κ. Αυγουστίνε,

Θεόλεκτος των Ιεραρχών χορεία, άγιοι Καθηγούμενοι και άγιαι Καθηγουμέναι, τίμιον Πρεσβυτέριον & εν Χριστώ Διακονία,

Εξοχώτατε εκπρόσωπε της Ελληνικής Κυβερνήσεως,

Εξοχώτατοι κ. Βουλευταί,

Εξοχώτατε κ. Περιφερειάρχα,

Εντιμότατοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

Εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών

Εκπρόσωποι των Δήμων, των Συλλόγων & των Σωματείων

Πενθηφόρε του Θεού λαέ,

 

Δια των λόγων τούτων του θεορρήμονος Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ενεκωμίασέν Σε αοίδιμε Ιεράρχα, μακαριστέ Γέροντα Μητροπολίτα πρώην Κισάμου & Σελίνου κυρέ Ειρηναίε, ότε ήρθης εις την ιστορικήν απόφασιν να αποχωρήσης οικειοθελώς της ενεργού ποιμαντορίας της θεόθεν κληρωθείσης σοι θεοσώστου Επαρχίας Κισάμου και Σελίνου. Και δια των αυτών λόγων άρχεται και η ταπεινότης μου την υψηλήν και λίαν τιμητικήν εκποσώπησιν του Πατριάρχου του Γένους, σεπτή εντολή Αυτού, κατά την ιεράν ταύτην ώραν και λύπης γέμουσαν  εξόδιον ακολουθίαν. Και δια να ερανισθή και πάλιν η ελαχιστότης μου την γλώσσαν του Θεολόγου Πατρός: «Πάντα μεν δη τα εκείνου λέγειν τε και θαυμάζειν μακρότερον  αν είη τυχόν, η κατά την παρούσαν ορμήν του λόγου, και ιστορίας έργον, ουκ ευφημίας, α και ιδία παραδούναι γραφή, παίδευμά τε και ήδυσμα τοις εις ύστερον» (Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Εις τον Μ. Αθανάσιον, επίσκοπον Αλεξανδρείας).

 

Και ιδού: «το μεν σώμα αυτού εν ειρήνη τίθεται και το όνομα αυτού ζη εις γενεάς. Σοφίαν αυτού διηγήσονται λαοί, και τον έπαινον εξαγγελεί η Εκκλησία (Σοφ. Σειράχ μδ ,14). Τις διηγήσεται τα θαυμάσιά σου, ω σεβάσμιον κλέϊσμα της Ιεραρχίας της κατά Κρήτην Εκκλησίας; Τις δύναται να λαλήση τας δυναστείας σου και να κάμη γνωστά τα κατορθώματά σου; Ποίος ημπορεί να διαβλέψη εις τους ορίζοντάς σου, να μοιραστή τα οράματά σου, να ενσκύψη εις την καιομένην από αγάπην δια τον άνθρωπον καρδίαν σου, να αισθανθή τον εναγώνιον παλμόν της;

 

Πολυσέβαστε Γέροντα, πολλάκις εξήρθη η ολόθυμος αφοσίωσις και η θυσιαστική προσφορά σου εις την Τροφόν του Γένους ημών, Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, την οποίαν κατέδειξας από τους πρώτους ήδη βηματισμούς της Αρχιερωσύνης σου, ως επίσης η μοναχική υπακοή σου και  ο υιικός προς Αυτήν σεβασμός σου.

 

Συγχρόνως με την εις Επίσκοπον εκλογήν και χειροτονίαν σου ενεκολπώθης ουχί μόνον την μαρτυρικήν πορείαν της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και την εμπνευσμένην κίνησιν του τότε Πατριάρχου Αθηναγόρου, της προωθήσεως του διαλόγου της καταλλαγής και της αγάπης μεταξύ των χριστιανών των διαφόρων ομολογιών και δογμάτων. Ανεπιφυλάκτως και χωρίς δισταγμόν καλείς νέους εκ διαφόρων χωρών δι’ ολιγοήμερον κοινήν διαβίωσιν εις Καστέλλιον, καρπός της οποίας υπήρξεν η ιστορικής σημασίας ανέγερσις του παρεκκλησίου του Αγ. Οικουμενίου εις την αυλήν των Ιδρυμάτων της Μητροπόλεως.

 

Ο Πανίερος Οικουμενικός Θρόνος, καθ’ όλην την διαδρομήν της Θεοπνεύστου Ποιμαντορίας σου, σοι ενεπιστεύθη αποστολάς μείζονος σημασίας, ως η συμμετοχή σου εις την Αντιπροσωπείαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την Τρίτην και Τετάρτην Γενικήν Συνέλευσιν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών εις Νέον Δελχί και Ουψάλαν αντιστοίχως· η μετάβασίς σου εις Βενετίαν, ένθα η συμβολή σου εις τας συζητήσεις με τας εκεί αρμοδίους εκκλησιαστικάς αρχάς υπήρξεν καθοριστική δια την επανοκομιδήν εις Κρήτην της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου αυτής, ενώ ανύστακτος εστάθη η μέριμνά σου, παραλλήλως με το εν Κισάμω και Σελίνω ποιμαντικόν έργον σου, δια την προώθησιν του επισήμου θεολογικού διαλόγου, όποτε και όπου σοι ανετέθη. Καρπός αυτής της αγωνίας σου αλλά και της επιστηρίξεως του ιερού Κλήρου σου εστάθη  η ίδρυσις, ανέγερσις και λειτουργία της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, πνευματικόν καθίδρυμα οικουμενικής εμβελείας, το οποίον ελάμπρυνε και εξακολουθεί να στεφηφορή δια της αγλαοκάρπου πορείας του την Μητέρα Εκκλησίαν, εις την Οποίαν έχει και την πνευματικήν του αναφοράν.

 

Μεγίστης, ωσαύτως, σημασίας υπήρξεν η μεταφύτευσίς σου, ως αγλαόκαρπον δένδρον, εις Γερμανίαν, υπήκων εις το κέλευσμα, η ούτως ειπείν, επιστρατευόμενος υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας, εκλεγείς υπ’ Αυτής Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, ένθα έδωκας όχι μόνον νέας, σταθηράς βάσεις και νομικήν υπόστασιν εις το ήδη υπάρχον  Ελληνορθόδοξον ποίμνιον, αλλ’ ενέπνευσας δια του σεμνοπρεπούς ήθους σου και της κατά Θεόν βιοτής σου, γενόμενος δι’ Έλληνας και Ευρωπαίους πρότυπον και εικών Ορθοδόξου Ιεράρχου.

 

Δια ταύτα πάντα η θεοφρούρητος Κεφαλή του Γένους των Ορθοδόξων, ο Οικουμενικός ημών Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συμφώνως τη προρρηθείση εν τη κεφαλίδι επιστολή, και όχι μόνον, «εκφράζει τη υμετέρα Ιερότητι την άκραν ευαρέσκειαν αυτής και τας διαπύρους ευχάς, όπως ο Μέγας Αρχιερεύς ανταποδώση εκατονταπλασίως τους κόπους των χειρών σας εν ημέρα κρίσεως και κατατάξη την χριστοφλεγή ψυχήν σας μετά των εν Αγίοις Ιεραρχών της Εκκλησίας, ην παιδιόθεν ηγαπήσατε, δια βίου διηκονήσατε και υπερβαλλόντως τιμήσας εδοξάσατε».

 

Και νυν, πολυσέβαστε Μητροπολίτα και «πρύτανι» των εν Κρήτη Ιεραρχών, μηδέν αμφιβάλλης, ότι ο Πανσέβαστός σοι Αυθέντης και Δεσπότης μετά της περί Αυτόν εκλεκτής χορείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου διαπρυσίως δέεται του Αρχιποίμενος Κυρίου, ίνα κατατάξη την αεί ζώσαν ψυχήν σου ευφραινομένην και επαγαλλομένην εν σκηναίς Αγίων και Δικαίων, το δε πολύαθλον σώμα σου αναπαύση από των αμέτρων κόπων και μόχθων του δια την Εκκλησίαν και τον πιστόν λαόν Της.

 

Λαοφίλητε και πολυθρήνητε Μητροπολίτα κυρέ Ειρηναίε, ο βίος και το έργον σου υπήρξαν δοξαστικά και υμνητικά των μεγαλείων του Θεού αλλά και αποκαλυπτικά της αγάπης Του προς την Εκκλησίαν και τον άνθρωπον, δια να δανεισθώ και πάλιν την εύγλωττον λαλιάν της τιμιωτάτης Κορυφής του Πανιέρου Οικουμενικού Θρόνου. Ιδού όμως, ότι και η άπνους μορφή σου εξακολουθεί εισέτι εμπνέουσα, διδάσκουσα, οδηγούσα, ποιμένουσα. Το σεπτόν σκήνωμά σου κείται ενώπιον πάντων ημών υπενθυμίζων εις όλους την πορείαν της θυσίας και της αγάπης σου, ενώ η ελευθέρα παντός γηίνου δεσμού ψυχή σου πέταται εις την Βασιλίδα των Πόλεων, εις το αείφωτον Φανάριον, εκζητούσα την Πατριαρχικήν και Πατρικήν ευλογίαν, δια να ιερουργής αενάως τα φοβερά και εξαίσια εις το υπερουράνιον και νοερόν Θυσιαστήριον, δεόμενος και καθικετεύων υπέρ των περιλειπομένων ημών τέκνων σου, του φιλαγίου λαού σου των Επαρχιών Κισάμου & Σελίνου και του ευαγούς Κλήρου των χειρών σου. Καλή Ανάσταση Γέροντα.

img 4355aimg 4393aimg 4399aimg 4407a

img 4419aimg 4423aimg 4429aimg 4435a

img 4440aimg 4450aimg 4482a