Skip to content Skip to footer

Επετειακή εκδήλωση 30 ετών Πατριαρχίας της Α.Θ. Παναγιότητος απο την Ι. Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος συμπλήρωσε φέτος τριάντα ἔτη Πατριαρχίας καί ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, διοργάνωσε δύο εἰδικές ἐκδηλώσεις. Ἡ πρώτη ἀπό αὐτές πραγματοποιήθηκε τήν 3η Νοεμβρίου 2021 στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης στά Χανιά καί ἡ δεύτερη πραγματοποιήθηκε στό Ἡράκλειο.

Ἡ λαμπρή ἐπετειακή ἐκδήλωση ἔγινε τήν 4η Δεκεμβρίου 2021 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου πρός τιμήν τοῦ Παναγιοτάτου, μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβ. ΜητροπολιτῶνἈρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέα, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Προδρόμου, Ἀρχιγραμματέωςτῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκπροσώπων τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί πολλῶν πού προσήλθαν γιά τό γεγονός. Ἀπό μέρους τῶν Ἀρχῶν παρέστησαν ὁ Ἐξοχώτατος Περιφερειάρχης Κρήτης Ἐντιμολ. κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ Ἀξιότιμος Δήμαρχος Ἡρακλείου κ. Βασίλειος Λαμπρινός, ὁ Βουλευτής Ἡρακλείου Ἀξιοτ. κ. Γεώργιος Λογιάδης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Κρήτης Ἀξιοτ. κ. Παῦλος Μπαριτάκης, οἱ πολιτικές καί στρατιωτικές ἀρχές τοῦ τόπου, Ἄρχοντες ὀφφικίαλοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί πολλοί ἐκπρόσωποι Φορέων καί Ἀρχῶν.

Ὁ Πρόεδρος τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς διοργανώσεως τῶν εἰρημένων ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ἀπηύθυνε χαιρετισμό στούς παρισταμένους καί εὐχαρίστησε τά Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, Σεβ. Μητροπολίτες Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμο.

Στό χαιρετισμό εἶπε: «Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες, Σεβαστοί Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου, Ἀγαπητά φιλοπάτορα παιδιά τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου μας κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ὅσα βρίσκεσθε ἀπόψε ἐδῶ, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, ἀλλά καί ὅσα μέσω ραδιοφώνου καί διαδικτύου εἶσθε παρόντα.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τιμώντας τήν μεγάλη Ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως τριάντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀποφάσισε, μεταξύ ἄλλων, τήν πραγματοποίηση καί τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς, προκειμένου νά ἐκφράσει καί μέ τόν τρόπο αὐτό τά αἰσθήματα τοῦ βαθύτατου σεβασμοῦ, τῆς τιμῆς, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀφοσιώσεως στό Πρόσωπο τοῦ Πατέρα μας καί Πατέρα ὅλων, καί δι᾿ Αὐτοῦ πρός τήν Μητέρα μας Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, τήν καθηγιασμένη καί καθημαγμένη. Προηγήθηκε μία ἀνάλογη ἐκδήλωση στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης, μέ τή φροντίδα τοῦ ἀγαπητοῦ Ἀδελφοῦ ἁγίου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, μέ ὁμιλητή τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κρήνης κ. Κύριλλο.

Σήμερα ὅλοι ἐμεῖς, πού ἀγαποῦμε τή Μητέρα μας Ἐκκλησία καί τό Σεπτό Πρόσωπο τοῦ πολυφίλητου Πατέρα καί Πατριάρχη μας, οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, τῆς ναυαρχίδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ἔχει χαρακτηρισθεῖ, ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Μοναστικές Ἀδελφότητες καί ὁ εὐσεβής καί εὐγενής Λαός τῆς λεβεντογέννας Κρήτης συμμετέχουμε στήν ἐπίσημη αὐτή Συνοδική ἐκδήλωση καί οἱ ὑπάρξεις μας πληροῦνται ἀπό εὐφροσύνη. Γιατί ἀγαποῦμε τόν Πατριάρχη μας καί αἰσθανόμαστε τή δική Του ἀγάπη νά μᾶς συνοδεύει στό βηματισμό μας, μαζί μέ τήν Πατρική Του Εὐχή καί τήν Εὐλογία Του γιά «ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα».

Συνεορτάζομε ὁλόκληρο αὐτό τό ἔτος, συμμετέχομε στή χαρά τῆς Ἐκκλησίας καί στοχαζόμαστε ὅσα εὐεργετικά, μέ σοφία καί σύνεση, μέ πραότητα καί δικαιοσύνη, τριάντα ὁλόκληρα χρόνια, μᾶς ἔχει προσφέρει ἡ θεοφρούρητη καί θεοστήρικτη, ἡ θεοφιλής καί θεοτίμητη Πατριαρχία τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, καί εὐχαριστοῦμε ἀφενός τό Θεό πού Τόν χαρίζει στή Μητέρα Ἐκκλησία μας καί σέ ὅλους ἐμᾶς ὑγιᾶ καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Ἀληθείας Του καί ἀφετέρου εὐχαριστοῦμε τόν ἴδιο γιά τίς ἀγαθές ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας βουλές καί ἐνέργειές του, γιά τούς ἅγιους στόχους, γιά τούς προορατικούς ὁραματισμούς, γιά τά εὐεργετικά ἔργα, γιά τόν διάλογο, τήν κατανόηση, τήν ἑνότητα «ἐν τῇ ἀληθείᾳ», γιά τήν ἀφυπνιστική μέριμνά του γιά τό περιβάλλον μας, γιά ὅσα ἔχει κάνει καί ἐξακολουθεῖ μέ νεανικό σφρίγος νά πράττει γιά τήν Ἐκκλησία καί τό Γένος τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἡ ἱστορική Πατριαρχία Βαρθολομαίου, ἡ πιό μακρά στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, ἔχει σφραγίσει ἀνεξίτηλα τήν πορεία τῶν πανορθοδόξων, διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν διαλόγων καί, γιά μία ἀκόμη φορά, μνημονεύομε, ὡς ἱστορικό σταθμό γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, τά πορίσματα καί οἱ ἀποφάσεις τῆς ὁποίας νοηματοδοτοῦν τό σήμερα καί τό αὔριο τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας στόν κόσμο.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή μας Σύνοδος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπός μας καί ὅλα της τά Μέλη οἱ Σεβ. Μητροπολίτες, ἐκφράζομε, γιά μία ἀκόμη φορά, τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τήν Αὐτοῦ ὄντως Θεόλεκτον Κορυφήν, τόν Πατριάρχη μας, γιά αὐτό πού αἰσθανόμαστε μαζί Του καί κοντά Του. Πρίν ἀπό τρεῖς μόλις ἡμέρες εἴχαμε τήν εὐλογία νά βρεθοῦμε κοντά Του, νά τοῦ ἐκφράσομε τά αἰσθήματα τῶν Κρητῶν καί νά λάβομε τήν Εὐχή Του γιά τούς Κρῆτες καί τήν Κρήτη. Στήν ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου μας προσλαλιά μας τοῦ εἴπαμε τά ἑξῆς:

«Ἀληθῶς οἱ Κρῆτες ἐγκαυχώμεθα ἐν Κυρίῳ διά τήν ἀναφοράν ἡμῶν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, καὶ διὰ τοὺς ἀκαταλύτους δεσμοὺς οἱ ὁποῖοι συνδέουν τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης μετά τῆς φιλοστόργου Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, παροῦσα διαρκῶς παρά τό πλευρόν τοῦ Πατριάρχου της, καί σήμερον δι’ ἡμῶν ἐνταῦθα συμμετέχουσα εἰς τήν χαράν τῆς Μητρός αὐτῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ταπεινῶς δέεται τοῦ θείου τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορος, ὅπως, σκέπῃ τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, τήν αἴρουσαν τόν ἀποστολικόν Σταυρόν τοῦ Πρωτοκλήτου, κρατύνῃ δέ, ταῖς πρεσβείαις αὐτοῦ, τήν φωτεινήν Πατριαρχίαν Αὐτῆς καί ἐπευλογῇ πάντοτε τάς Ἁγίας ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας βουλάς Αὐτῆς».

Καί ὑποβάλαμε στήν Παναγιότητά Του ὅτι ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος γιά νά τιμήσει «τήν Ἐπέτειον τῶν 30 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεως εἰς τό Ἱερόν Σύνθρονον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας εἰς συνέχισιν τῆς ἀενάου λιτανείας ἱεροφαντῶν Πατριαρχῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀποστολικότητος, ἔλαβεν τήν ἀπόφασιν διά τήν πραγματοποίησιν δύο εἰδικῶν διά τό γεγονός τοῦτο ἑορτίων ἐκδηλώσεων», ἀλλά καί γιά τήν Τρισαρχιερατική Λειτουργία, ἡ ὁποία θά τελεσθεῖ αὔριο ἐδῶ, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, κατά τήν ὁποία θά ὁμιλήσει σχετικά ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος.

Ἐπιθυμῶ κλείνοντας αὐτό τό καλωσόρισμα στήν ἀγάπη σας, ὡς Πρόεδρος τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διοργανώσεως τῶν Ἐπετειακῶν Ἐκδηλώσεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν Α.Θ. Παναγιότητα, νά εὐχαριστήσω τά Μέλη της, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο καί τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμο, καθώς καί τόν Γραμματέα της, Ὑπογραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, Παν. Ἀρχιμ. Νήφωνα, γιά τήν ἀγαστή συνεργασία γιά τίς ἐκδηλώσεις αὐτές.

Εὐγνώμονες εὐχαριστίες ὀφείλομε στόν κεντρικό ὁμιλητή τῆς ἀποψινῆς τιμητικῆς ἐκδηλώσεως, Ἐντιμολογιώτατο Ἄρχοντα Πρωτονοτάριο τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Ἰωάννη Τσερεβελάκη, ἐγκρατῆ θεολόγο, ὁ ὁποῖος θά μᾶς ἀναπτύξει τό θέμα «Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Τριάντα χρόνια εὐκλεοῦς Πατριαρχίας». Εἴμαστε βέβαιοι, γνωρίζοντάς τον ἐπί πολλές σειρές ἐτῶν, ὅτι θά δικαιώσει τήν ἐπιλογή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί θά μᾶς χαρίσει μέ τήν ὁμιλία του ὑψηλές πνευματικές ἐνατενίσεις.

Μέ βαθειά τιμή εὐχαριστοῦμε ὁμοίως καί τόν καταξιωμένο Χορό Ψαλτῶν «ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ ἀγαπητοῦ μας Μουσικολογιωτάτου Ἄρχοντος Ὑμνῳδοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Ἀντωνίου Πλαΐτη, πού θά μᾶς ἀποδώσει ὕμνους κατάλληλους στήν περίσταση.

Εὐχαριστοῦμε, τέλος, ὅλους ἐσᾶς πού συμμετέχετε συγχαίροντες μέ τή χαρά τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν Πατριάρχη μας. Εὐχή καί προσευχή μας ἀέναη πρός τόν Τρισάγιο Θεό εἶναι νά Τόν ἐνδυναμώνει καί νά εὐλογεῖ τή φωτεινή Πατριαρχία Του. Ἄς εἶναι πολυχρόνιος, ὅπως ὅλοι μαζί θά ψάλομε ὁλοκληρώνοντας τήν ἐκδήλωση αὐτή, καί ἄς Τόν φυλάττει διαρκῶς ὁ Θεός γιά νά μᾶς φυλάττει καί ἐκεῖνος ὑπό τή σκέπη τοῦ Ἱεροῦ του Ὠμοφορίου καί γιά νά φυλάττομε μαζί του ὅσα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία διαφυλάττει καί διακρατεῖ.Σᾶς εὐχαριστῶ».

Χαιρετισμόν ἀπηύθυνε ὁ Ἐξοχώτατος Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκηςπού ἀναφέρθηκεμέ βαθύ σεβασμό καί ἐξαιρετική τιμή στό σπουδαῖο ἀνά τόν κόσμο ἔργο τοῦ «πράσινου» Πατριάρχου λέγοντας:

«Μὲ ἰδιαίτερη χαρά, συμμετέχω σήμερα σὲ μία τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τὸν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαῖο.Τὸν Πατριάρχη τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, στὴ μορφὴ τοῦ ὁποίου ἀντικατοπτρίζεται ἡ ἱστορία αἰώνων, ἡ πολύτιμη κληρονομία τῶν προκατόχων τοῦ Πατριαρχῶν. Τῶν Ἱεραρχῶν ποὺ διαμόρφωσαν καὶ σφράγισαν μὲ ἀνεξίτηλα γράμματα τὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴν ἱστορία τοὺς Ἔθνους.

Ἀπὸ τὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, τιμοῦμε σήμερα τὴ Μητέρα Ἐκκλησία, τονίζοντας πὼς γιὰ τὴν Κρήτη ὁλόκληρη, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης παραμένει ὁ «πρῶτος τῶν πρώτων» στὶς συνειδήσεις τῶν Κρητικῶν.Πρωτοπόρος ἑνὸς οἰκολογικοῦ κινήματος, σὲ ἐποχὲς ποὺ ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος ἀποτελοῦσε ἀντικείμενο προβληματισμοῦ πολὺ λίγων παγκοσμίων ἡγετῶν. Προσέδωσε θεολογικὴ τεκμηρίωση καὶ ὑπόσταση στὸ παγκόσμιο αὐτὸ πρόβλημα. Σὲ ἐπίπεδο ἐκκλησιαστικό, θρησκειολογικὸ καὶ θεολογικὸ ἡ παγκόσμια ἱστορία τοῦ ἔχει ἤδη πιστώσει ὡς μεγάλο καὶ προσωπικὸ κατόρθωμα τὴ διεξαγωγὴ στὴν Κρήτη, τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τὸ 2016.

Κλείνοντας, ἐπιτρέψτε μου μία προσωπικὴ ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιοτάτου Ἀρχιεπισκόπου πρώην Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, ἑνὸς ἄξιου ἱεράρχη. Ὁ ὁποῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἐπιβεβαίωσε τὶς μακραίωνες σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὰ προηγούμενα χρόνια, ὁ Σεβαστὸς Ἱεράρχης μετέφερε διαρκῶς ἀπὸ τὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ Φαναρίου πρὸς τὴν Κρήτη, τὴν ἔμφυτη τάση τῶν ἀνθρώπων νὰ φροντίσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, κινητοποιώντας τὴ λογικὴ ἀπέναντι στὴν ἄγνοια καὶ τὴν παραπληροφόρηση, συμβάλλοντας στὴ διάδοση τοῦ Ὀρθοῦ Λόγου.

Τοῦ εὐχόμαστε ὁλοθερμὰ νὰ συνεχίσει τὸ θεάρεστο καὶ τόσο σημαντικὸ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ἔργο του καὶ τὸν διαβεβαιώνουμε ὅτι θὰ μᾶς ἔχει ἀρωγούς. Ὅτι ἡ Κρήτη τὸ νησὶ ποὺ σημαδεύτηκε ἀπὸ τὸ ἱερὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τὸν τόπο ποὺ φωτίστηκε ἀπὸ τὸν πρῶτο ἐπίσκοπο τὸν Τίτο, παραμένει πνευματικὸ παιδὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου».

Στό χαιρετισμό τουὁΔήμαρχος Ἡρακλείου Ἀξιότ.κ. Βασίλειος Λαμπρινός εἶπε ὅτι: «Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμὴ νὰ παρευρίσκομαι στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὰ 30 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καὶ τὴν ἀνάληψη ἐκ μέρους του, τοῦ ὑψίστου λειτουργήματος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὁ Παναγιώτατος Κωνσταντινουπόλεως, τὶς τρεῖς αὐτὲς δεκαετίες, ἀνεδείχθη σὲ μία προσωπικότητα μὲ διεθνῆ ἀκτινοβολία. Κάτοχος βαθιᾶς οὐμανιστικῆς καὶ θεολογικῆς παιδείας, ἀκολούθησε ἀνταξίως τὴν μακραίωνη ἱστορικὴ πορεία τῶν προκατόχων του. Προσφέροντας τεράστιο ἔργο, στὸ πλαίσιο τῆς ἀποστολῆς καὶ παρουσίας τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν σύγχρονο κόσμο. Ὑπῆρξε, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ὑπέρμαχος τοῦ διαθρησκευτικοῦ διαλόγου, ἀποτρέποντας σὲ κάθε μορφὴ καὶ σὲ κάθε ἐθνότητα: τὸν φανατισμὸ καὶ τὴν μισαλλοδοξία. Διεῖδε συνάμα τὴν καίρια σημασία τοῦ Περιβάλλοντος γιὰ τὸ μέλλον τῶν ἀνθρώπων. Προβάλλοντας διαρκῶς τὴν ἀνάγκη δράσεων γιὰ τὸ πιὸ ζωτικὸ σημερινὸ θέμα τοῦ πλανήτη: τὴν οἰκολογικὴ καταστροφή.

Ἡ θέση τοῦ Παναγιωτάτου, σὲ μία χώρα μὲ ἐχθρικὴ στάση πρὸς τὶς ἄλλες θρησκεῖες, μὲ διαρκεῖς παραβάσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἀντιλαμβανόμαστε ὅλοι ὅτι εἶναι ἰδιαιτέρως δύσκολη. Ἡ πολιτικὴ κατάσταση τῶν τελευταίων ἐτῶν στὴν Τουρκία, ἀφενὸς δυσχεραίνει τὸ ἔργο του, ἀφετέρου ἐξυψώνει τὴν ἀποστολὴ καὶ κάθε προσπάθειά τού τοῦ, ὡς ἀποτέλεσμα ὑπέρβασης τεραστίων ἐμποδίων. Καὶ τοῦτος ὁ ἀγώνας, τὸν καταξιώνει ἀκόμη περισσότερο στὰ μάτια τοῦ πολιτισμένου κόσμου.

Δὲν πρέπει νὰ παραλείψουμε νὰ ἀναφέρουμε, σὲ αὐτὴ τὴν κρίσιμη γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα συγκυρία, τὴν θαρραλέα καὶ ὑπεύθυνη στάση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ στὸ θέμα τῆς πανδημίας. Μὲ τὴν διαρκῆ ὑπεράσπιση τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, καὶ τὴν ἔκκλησή του: νὰ ἐμβολιαστοῦν ὅλοι, ἄνευ οὐδεμίας ἐπιφυλάξεως.

Ἀπευθύνω σήμερα πρὸς τὸν Παναγιώτατο, εὐχὲς ὑγείας, δύναμης, καὶ δημιουργικῆς πορείας καὶ στὸ μέλλον. Καὶ πρὸς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, θερμὰ συγχαρητήρια γιὰ τὴν διοργάνωσης τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς, καὶ κάθε καλὸ στὸ ὑψηλὸ ἔργο της».

Ἀκολούθωςἐγένετο ἡ κεντρική ὁμιλία ὑπό τοῦ ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Τσερεβελάκη, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μέ θέμα: «Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος:Τριάντα χρόνια εὐκλεοῦς πατριαρχίας».Ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν τιμήνά εἶναι ὁ ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης, ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στό πρόσωποτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίουκαί ὑπογράμμισε ὅτι «Ὁ Οίκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἶναι ἕνας ἐμπνευσμένος θρησκευτικὸς ἡγέτης παγκοσμίου κύρους καὶ ἐμβελείας, ποὺ ἄνοιξε τὴν Ὀρθοδοξία στὴν οἰκουμένη, πού ἀγωνίστηκε καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ποὺ ξεκίνησε τὸ διαθρησκειακὸ διάλογο, ποὺ προέβαλε μὲ ἔμφαση τὸ οἰκολογικὸ ζήτημα. Εἶναι ὁ «πράσινος Πατριάρχης», ὁ Πατριάρχης τῆς εἰρήνης καὶ τῆς καταλλαγῆς, ποὺ μὲ τὰ πολλὰ χαρίσματα μὲ τὰ ὁποῖα τὸν προίκισε ὁ Θεός, μὲ τὴν εὐρύτητα τῆς σκέψης του, τὴ γλωσσομάθειά του, τὸ προσηνὲς τοῦ χαρακτῆρα του, τὴν ἁπλότητά του καὶ τὸ λειτουργικό του ἦθος ἔχει κερδίσει μιὰ θέση στὸ παγκόσμιο στερέωμα, ὡς μιὰ ἐξέχουσα προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς μας».

Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησανὕμνοι ἀπό τόν Χορό Ψάλτῶν «Οἱ Κρῆτες Μαΐστορες», ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ μουσικολογιωτάτου ἌρχοντοςὙμνῳδοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησίας κ. Ἀντωνίου Πλαΐτη. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τόν Χορό καί τούς παρισταμένους νά ψάλλουν τόν πολυχρονισμόντῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.