Skip to content Skip to footer

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Εκ της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου ανακοινώνονται τα κάτωθι: «Κατόπιν δηλώσεων μητέρας αβάπτιστου τέκνου σε διαδικτυακό ιστότοπο, αναφορικά με την βάπτιση του τέκνου της ως και των όσων φέρεται να δήλωσε η πληρεξούσιος δικηγόρος της στον ίδιο ιστότοπο, επιρρίπτοντας ευθύνες εις την Ι. Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου περί δήθεν άρνησις τέλεσις βαπτίσεως του ανήλικου τέκνου της, και καθώς οι δηλώσεις αυτές πόρρω απέχουν από την αλήθεια των πραγμάτων, η Ι. Μητρόπολις οφείλει, προς αποκατάσταση της αλήθειας και μετά λύπης πολλής, καθώς θα επιθυμούσε το όλο θέμα να είχε λάβει άλλη τροπή, υποχρεούται και οφείλει, να δηλώσει τα κάτωθι:

 1. Από ετών και όταν ξεκίνησε η διάσταση ανάμεσα στο ανδρόγυνο η Ι. Μητρόπολις ενδιαφέρθηκε και προσπάθησε να συμβάλλει εις την διευθέτηση των διαφορών του ανδρογύνου.
 2. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος κάλεσε, κατ΄ επανάληψη, τόσο τον σύζυγο, όσο και την σύζυγο, σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις και συναντήσεις, στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης.
 3. Η Ι. Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου συνέβαλλε, ποικιλοτρόπως, εις την στήριξη των μελών της οικογένειας, με τρόπους που η οικογένεια καλώς γνωρίζει.
 4. Μετά την δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή) άσκησης της επιμέλειας των τέκνων από την μητέρα, η μητέρα προσήλθε εις τα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου και δήλωσε ότι επιθυμεί να βαπτιστεί το ανήλικο τέκνο της οικογένειας.
 5. Από την πρώτη επίσκεψη της μητέρας εις την Ι. Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου (γραφείο βαπτίσεων) της δηλώθηκε ότι: «Στην περίπτωση όπου υφίσταται διαζύγιο ή το ανδρόγυνο βρίσκεται εν διαστάσει, δια την τέλεση του μυστηρίου της βάπτισης απαιτείται: α) η γραπτή συναίνεση (υπεύθυνη δήλωση) και των δύο γονέων του τέκνου (πατέρα και μητέρας) ή β) δικαστική απόφασις που να επιτρέπει την τέλεση του μυστηρίου της βαπτίσεως».
 6. Η μητέρα αντέδρασε δηλώνοντας ότι καθώς έχει την επιμέλεια (προσωρινή) του αβάπτιστου τέκνου, δικαιούται να προβεί (μονομερώς) εις την βάπτιση αυτού και άνευ της συγκατάθεσης του πατέρα.
 7. Τόσο η Ι. Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου (γραφείο βαπτίσεων), όσο και ο Ιερέας της Ενορίας που επιθυμούσε να τελεστεί η βάπτιση της δήλωναν ότι: «σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία προϋπόθεση τέλεσις της βάπτισης είναι: α) η γραπτή συναίνεση (υπεύθυνη δήλωση) και των δύο γονέων του τέκνου (πατέρα και μητέρας) ή β) δικαστική απόφασις που να επιτρέπει την τέλεση του μυστηρίου της βαπτίσεως».
 8. Ουδέποτε και υπό ουδενός, εκ της Ι. Μητροπόλεως, ειπώθηκε εις την μητέρα ότι μονομερώς μπορεί να τελέσει το μυστήριο της βάπτισης του τέκνου της, ως ισχυρίζεται εις τις διαδικτυακές δηλώσεις της, καθώς αυτό ρητώς το απαγορεύει ο Νόμος.
 9. Ουδεμία άδεια τέλεσις βάπτισις και υπό ουδενός, εκ της Ι. Μητροπόλεως, δόθηκε εις την μητέρα, ως, επίσης, ισχυρίζεται εις τις δηλώσεις της. Εάν υφίσταται τέτοια άδεια, ας την προσκομίσει εις την Ι. Μητρόπολη ή εις τα μέσα ενημέρωσης που διαμαρτυρήθηκε εναντίον της Ι. Μητροπόλεως. Συνεπώς, εφ΄ όσον ουδέποτε υπήρξε άδεια τέλεσις βάπτισις, είναι αυτονόητο ότι δεν υπήρξε και ανάκλησης. Κάτι που δεν υπάρχει δεν ανακαλείται εξ΄ άλλου.
 10. Η δικηγόρος της μητέρας ζήτησε από τον Εφημέριο που θα τελούσε την βάπτιση να οριστεί ημερομηνία βαπτίσεως, καθώς όπως του είπε: «Η ημερομηνία θα διευκολύνει στην επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών».
 11. Τόσο η Ι. Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου, όσο και ο Εφημέριος της Ενορίας όπου θα τελείτο η βάπτισις δήλωναν, σε κάθε επικοινωνία και με την μητέρα ως και με την δικηγόρο της, ότι: «σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία προϋπόθεση τέλεσις της βάπτισης είναι: α) η γραπτή συναίνεση (υπεύθυνη δήλωση) και των δύο γονέων του τέκνου (πατέρα και μητέρας) ή β) δικαστική απόφασις που να επιτρέπει την τέλεση του μυστηρίου της βαπτίσεως».
 12. Καθ΄ όλο αυτό το διάστημα τόσο ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, όσο και ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, Παν. Αρχ. κ. Αγαθάγγελος ήρθαν σε πολύωρη επικοινωνία και με τον πατέρα του τέκνου, στην προσπάθεια συμβολής της Ι. Μητροπόλεως εξεύρεσης λύσης, πέραν των δικαστικών διαδικασιών.
 13. Η δικηγόρος της μητέρας προκάλεσε, την 30η Σεπτ. 2022, Προσωρινή δικαστική Διαταγή, αναφορικά με το επίμαχο θέμα.
 14. Καθώς η μητέρα ήδη δημοσίευσε και έχουν αναρτηθεί δικαστικές αποφάσεις, επισυνάπτουμε την απόφαση στην οποία αναφέρεται, ισχυριζόμενη τόσο ή ίδια όσο και η δικηγόρος της ότι, βάση της απόφασης αυτής, δικαιούται μονομερώς (η μητέρα) να προχωρήσει εις την βάπτιση.
 15. Σύμφωνα λοιπόν με την Προσωρινή Διαταγή που επικαλούνται (επισυνάπτεται), η Προεδρεύουσα Πρωτοδίκης: «Δέχεται εν μέρει την αίτηση» της μητέρας. Ερμηνεύει δε την προσωρινή διαταγή της Προεδρεύουσας Πρωτοδίκης ως εξής: «ενώ κατά τα λοιπά (πλήν του τύπου της βάφτισης), το αίτημα ορισμού του τόπου της βάφτισης και της εκπροσώπησης των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων εμπίπτει στο επιμέρους δικαίωμα επιμέλειας που έχει ήδη ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα».
 16. Η ανωτέρω Προσωρινή Διαταγή δίδει εις την μητέρα το δικαίωμα ορισμού του «τόπου της βάφτισης και της εκπροσώπησης των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων», καθώς αυτό «εμπίπτει στο επιμέρους δικαίωμα επιμέλειας που έχει ήδη ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα», δεν της δίδει όμως το δικαίωμα «του τύπου της βάφτισης», (πλην του τύπου της βάφτισης), αναφέρει αυτολεξεί. «Τύπος της βάφτισης» αναφέρεται εις το μυστήριο της βάφτισης.
 17. Τι σημαίνει «πλην του τύπου της βάφτισης»; Ότι μπορεί η μητέρα, μονομερώς, να επιλέξει τον «τόπο της βάφτισης», δηλ. που θα γίνει η βάφτιση, όχι όμως «τον τύπο της βάφτισης». Για τον «τύπο της βάφτισης», απαιτείται: α) η γραπτή συναίνεση (υπεύθυνη δήλωση) και των δύο γονέων του τέκνου (πατέρα και μητέρας) ή β) δικαστική απόφασις που να επιτρέπει την τέλεση του μυστηρίου της βαπτίσεως». Επιτρέπεται, συνεπώς, εις την μητέρα να επιλέξει τον τόπο, δεν της επιτρέπεται όμως, μονομερώς, να αποφασίσει για το μυστήριο της βάφτισης, καθώς αυτό σημαίνει: «τύπος της βάφτισης». Συνεπώς, το πρόβλημα δεν είναι ο «τόπος της βάφτισης», ως αναληθώς ισχυρίζεται τόσο η μητέρα, όσο και η δικηγόρος της, αλλά «ο τύπος της βάφτισης», δηλ. το μυστήριο της βάφτισης.
 18. Η Ι. Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου, ως Ν.Π.Δ.Δ., δεν είναι ούτε υπεράνω των Νόμων, ούτε Δικαστήριο να αποφασίζει περί θεμάτων Νομικής φύσεως, ως το εν λόγω.
 19. Εάν η, εκ μέρους της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, εφαρμογή των Νόμων θεωρείται: «αδιαφορία», «μη συναίνεση», και «ανεξήγητη στάση» ως ισχυρίζεται τόσο η μητέρα, όσο και η δικηγόρος της, τότε τι θα πρέπει να κάνει η Μητρόπολις; Να παρανομήσει μήπως;
 20. Σε περίπτωση που, παρά την ρητή Προσωρινή Διαταγή που δεν δίδει το δικαίωμα στην μητέρα της επιλογής του «τύπου της βάφτισης», η Ι. Μητρόπολις προβεί εις την τέλεση του μυστηρίου, αυτό, εκτός των άλλων, συνεπάγεται: α) Νομικές συνέπειες εις βάρος της Ι. Μητροπόλεως και β) νομικό κώλυμα δήλωσις της βάπτισης, καθώς δια να δηλωθεί βάπτισης στο Ληξιαρχείο απαιτείται η φυσική παρουσία και των δύο γονέων.
 21. Η μετατόπισης του προβλήματος από τον «τύπο της βάφτισης», στο «τόπο της βάφτισης», όπως εντέχνως δηλώνεται τόσο από την μητέρα, όσο και από την δικηγόρο της, φανερώνει ότι, από πλευράς τους, υπάρχει πλήρης γνώση του Νομικού κωλύματος τέλεσις της βάπτισης.
 22. Η Ι. Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου εκφράζει την λύπη Της δια την στενάχωρη έκβαση ενός μείζονος σημασίας θέμα όπως είναι η βάπτισης ενός παιδιού και, δια πολλοστή φορά, καλεί αμφότερες τις πλευρές όπως εξεύρουν τρόπο επικοινωνίας, προς διευθέτηση του μείζονος αυτού θέματος, ως και όποιου άλλου αφορά τα τέσσερα (4) ανήλικα τέκνα, ως δήλωσε η μητέρα εις τον διαδικτυακό ιστότοπο, καθώς τα παιδιά αυτά θα πρέπει να μην εμπλέκονται στις πάσης φύσεως διαφορές και διαφωνίες του ανδρογύνου.
 23. 23.Η Ι. Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου παραμένει, ως το έπραξε μέχρι τούδε, εις την διάθεση τόσο της μητέρας, όσο και του πατέρα, δηλώνοντας την θέληση και προθυμία Της όπως συμβάλλει, εις το μέτρο των δυνατοτήτων Της, εις την διευθέτηση θεμάτων και τυχόν δυσκολιών.

  Εκ της Ι. Μητροπόλεως

order 22