Skip to content Skip to footer

Ευχές Τραπέζης

Πριν από το γεύμα

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου· ελθέτω η βασιλεία Σου· γενηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης· τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον· και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών· ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών· και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Χριστέ ο Θέος ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων Σου, ότι Άγιος ει πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μετά το γεύμα

Ευχαριστούμεν Σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων Σου αγαθών· μη στερήσης ημάς και της επουρανίου Σου Βασιλείας, αλλ’ ως εν μέσω των μαθητών Σου παρεγένου, Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ’ημών, και σώσον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Διαφυλάξαι Κύριος ο Θεός πάντας ημάς, τη αυτού θεία χάριτι και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πριν από το δείπνο

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται· και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν· ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Χριστέ, ο Θέος ημών ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων Σου, ότι Άγιος ει, πάντοτε, νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μετά το δείπνο

Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί Σου, και εν τοις έργοις των χειρών Σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ’ ημάς το φώς του προσώπου Σου, Κύριε· έδωκας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσομεν, ότι Συ, Κύριε, κατά μόνας επ’ ελπίδι κατώκισας ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι· και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ευλογητός ο Θεός, ο ελεών και τρέφων ημάς εκ των αυτού πλουσίων δωρεών, τη αυτού χάριτι και φιλανθρωπία, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι, Άγιε, δόξα Σοι, Βασιλεύ, ότι έδωκας ημίν βρώματα εις ευφροσύνην· πλήρωσον ημάς και πνεύματος Αγίου, ίνα ευρεθώμεν ενώπιόν Σου ευάρεστοι και μη αισχυνθώμεν, όταν αποδώσης εκάστω κατά τα έργα αυτού. Διά πρεσβειών της Παναχράντου Σου Μητρός και πάντων Σου των αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.