Skip to content Skip to footer

Τιμητική επετειακή εκδήλωση για τον Οικουμενικό Πατριάρχη της Εκκλησίας Κρήτης στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν ἐπετειακή συμπλήρωση τριάντα ἐτῶν ἀπό τήν ἡμέρα ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀποφάσισε γιά τό γεγονός αὐτό νά τελέσει θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ, τήν 5η Δεκεμβρίου 2021 καί νά διοργανώσει δύο ἐκδηλώσεις. Ἡ πρώτηἀπό αὐτές πραγματοποιήθηκε χτές στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης καί ἡ δεύτερη θά πραγματοποιηθεῖ τήν 4η Δεκεμβρίου 2021 στό Ἡράκλειο.

Στή λαμπρή ἐπετειακή ἐκδήλωση πού ἔγινε στήν Ο.Α.Κ. πρός τιμήν τοῦ Παναγιοτάτου, συμμετεῖχαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, Μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, Ἀρχιγραμματεύςτῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος, ἐκπρόσωποι τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί πολλοί πού προσήλθαν γιά τό γεγονός. Ἀπό μέρους τῶν Ἀρχῶν παρέστησαν ὁ Ἐξοχώτατος Περιφερειάρχης Κρήτης Ἐντιμολ. κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, οἱ Ἀξιότιμοι Δήμαρχοι Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης καί Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης, ἡ ἐρίτιμος κ. Μαρία Κοζυράκη συντονίστρια τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοικήσεως Κρήτης, ὁ Βουλευτής Χανίων κ. Μανοῦσος Βολουδάκης, οἱ πολιτικές καί στρατιωτικέςἀρχές τοῦ τόπου, Ἄρχοντες ὀφφικίαλοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί πολλοί ἐκπρόσωποι Φορέων καί Ἀρχῶν.Χαιρετισμό ἀπέστειλε καί ὁ Βουλευτής Χανίων κ. Βασίλειος Διγαλάκης.

Ἐκ μέρους τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς διοργανώσεως τῶν εἰρημένων ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων, καλωσόρισμα ἀπηύθυνε ὁ Πρόεδρος αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος,ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε χαιρετισμό στούς παρισταμένους καί εὐχαρίστησε τά Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, Σεβ. Μητροπολίτες Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμο. Στό χαιρετισμόεἶπε ὅτι ἡ Ἐκκλησία Κρήτης «προκειμένου νά ἐκφράσει καί μέ τόν τρόπο αὐτό τά αἰσθήματα τοῦ βαθύτατου σεβασμοῦ, τῆς τιμῆς, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀφοσιώσεως στό Πρόσωπο τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου μας καί δι᾿ Αὐτοῦ πρός τήν Μητέρα μας Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία» πραγματοποιεῖ τήν ἐκδήλωσιν «τιμώντας τήν μεγάλη Ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως τριάντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου». Καί προσέθεσε ὅτι «Εὐφροσύνης λοιπόν ἀνάπλεως ἡ ἐπέτειος καί συνευφραινόμενοι ὅλοι ἐμεῖς πού ἀγαποῦμε τόν Πατριάρχη μας καί αἰσθανόμαστε τή δική Του ἀγάπη νά μᾶς συνοδεύει στό βηματισμό μας, μαζί μέ τήν Πατρική Του Εὐχή καί τήν Εὐλογία Του … Συνεορτάζομε, συμμετέχομε στή χαρά καί ἀναπολοῦμε ὅσα εὐεργετικά, τριάντα ὁλόκληρα χρόνια, ἔχει προσφέρει στήν Ἐκκλησία ἡ θεοφρούρητη καί θεοστήρικτη, ἡ θεάρεστη καί θεοτίμητη Πατριαρχία τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, καί εὐχαριστοῦμε ἀφενός τό Θεό πού Τόν χαρίζει στήν Ἐκκλησία μας ὑγιᾶ καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Ἀληθείας Του καί ἀφετέρου τήν Παναγιότητά Του γιά τίς ἀγαθές ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας βουλές, γιά τούς σωτήριους στόχους, γιά τούς εὐγενικούς ὁραματισμούς, γιά τά εὐεργετικά ἔργα, γιά τόν διάλογο, τήν καταλλαγή, τήν ἑνότητα «ἐν τῇ ἀληθείᾳ», γιά τήν εὐαισθησία καί τίς πρωτοβουλίες γιά τό περιβάλλον, γιά ὅσα φανερά ἤ ἀφανῆ ἔχει κάνει καί συνεχίζει νά κάνει γιά τήν Ἐκκλησία καί τό Γένος τῶν Ὀρθοδόξων».

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθόδοξης Ἀκαδημίας Κρήτης Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, στό χαιρετισμό του εἶπε: «… Ὁ χῶρος αὐτός, καρπός ἀγωνίας καί προσευχῆς τοῦ προκατόχου μας κυροῦ Εἰρηναίου καί τοῦ ἐκλεκτοῦ συνοδοιπόρου του Δρ Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ, οἱ ὁποῖοι κατάφεραν νά ὑλοποιήσουν τό ὅραμα ἀνέγερσης τοῦ νέου κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς Ἀκαδημίας, μέ τήν γενναιόδωρη ἀρωγή τοῦ τότε ἐπίτιμου Προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ἐπί Πρωθυπουργίας τοῦ ὁποίου, τό ἔτος 1991, χρηματοδοτήθηκε στό μεγαλύτερο μέρος του, τό κτιριακό αὐτό συγκρότημα, φιλοξενώντας τό κορυφαίο ἱστορικό και ἐκκλησιαστικό γεγονός τῶν τελευταίων αἰώνων, τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μεγαλύνθηκε καί δοξάσθηκε ὡς ἡ Βασιλίδα τῶν πόλεων καί ἡ Νίκαια, ὡς ἡ Ἔφεσος καί ἡ Χαλκηδόνα κατά τούς χρόνους τοῦ Βυζαντίου. Σήμερα, 26 χρόνια μετά, στούς ἴδιους χώρους, μέ σεβασμό, τιμή καί ἀγάπη, καί μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος, καλωσορίζουμε καί ὑποδεχόμεθα πάντας Ὑμᾶς στήν ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση ἐπί τῇ συμπληρώσει 30 ἐτῶν εὐκλεοῦς καί φωτισμένης Πατριαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἐκδήλωση πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης…».

Καί συνέχισε: «…Ἡμέρα μνήμης καί εὐχαριστίας ἡ σημερινή. Ἡμέρα προσευχῆς καί δοξολογίας. Ταπεινά καί καρδιακά συνενώνουμε τίς εὐχές καί τίς προσευχές μας, μετά πάντων ὑμῶν: Κύριος ὁ Θεός ὅπως χαρίζει ὑγείαν ἀκλινῆ εἰς τόν Θεοπρόβλητο Πρωθιεράρχη τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, δύναμη κραταιά, σοφία θεόπνευστη, κρίση διαυγῆ καί θάρρος ἀπαράμιλλο, ὥστε νά πρωτοστατεῖ εἰς τόν μαρτυρικό, πλήν ἔκπαγλο, Θρόνο τοῦ Φαναρίου· νά έξακολουθεῖ νά πηδαλιουχεῖ, ἐπί μακρόν, τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας καί νά σκέπει ὑπό τίς πτέρυγες Του τίς τιμημένες Ἐκκλησιαστικές ὑπ’ Αὐτόν Ἐπαρχίες τοῦ ἀνά τόν κόσμο Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τόν ἐκλεκτό ὁμιλητή καί καταξιωμένο Ἱεράρχη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, Σεβ. Μητροπολίτη Κρήνης κ. Κύριλλο, Πατριαρχικό ἔξαρχο Μελίτης, Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Θρησκειολογίας τοῦ ΕΚΠΑ ἐγκάρδια καλωσορίζουμε καί θερμά εὐχαριστοῦμε διά τόν κόπο καί τόν μόχθο τῆς ἐλεύσεώς του…».

Κατόπιν ἔλαβε τόν λόγο ὁ Διευθυντῆς τῆς Ο.Α.Κ. ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, γιά τό δικό του χαιρετισμό, ἀπό μέρους τῆς Ἀκαδημίας. Μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε: «προσθέτουμε καὶ ἐμεῖς, σύσσωμο τὸ προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος, τὴν ἀφοσίωση, τὸν σεβασμό, τὴν εὐγνωμοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ … Ἡ Ἀκαδημία –ὅπως ἔχει ἀναφέρει πολλαπλῶς καὶ ποικιλοτρόπως ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης «ἀποτελεῖ καμάρι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»– λειτουργεῖ ὡς πνευματικὸ κέντρο πανορθόδοξης ἀνανέωσης, οἰκουμενικῆς κατανόησης, κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης ὁλόκληρής τῆς Μεγαλονήσου … Ἂν κάτι χαρακτηρίζει τὴν πατριαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄ εἶναι ὁ περίτεχνος καὶ ὀργανικὸς συνδυασμὸς παράδοσης καὶ ἀνανέωσης … Ὁ ἴδιος διέσχισε τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τοῦ πλανήτη μας, ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, ἡγέτες καὶ φορεῖς ὅλων τῶν ἐθνῶν, τῶν φυλῶν καὶ τῶν χρωμάτων, διατρανώνοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν μιλᾶ μόνο γιὰ τὸ παρελθόν, ἀλλὰ διαλέγεται πάντοτε μὲ τὸν κόσμο, ἔχοντας σὲ κάθε περίσταση νὰ προτείνει λύσεις δοκιμασμένες καὶ καταφυγὲς πνευματικές, μὲ πρόδηλη πρακτικὴ ἐφαρμογὴ στὴ ζωὴ τῆς ἀνθρωπότητας».

Χαιρετισμόν ἀπηύθυναν ἐπίσης ὁ Ἐξοχώτατος Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ὁ Ἀξιότ. Δήμαρχος Χανίων Πλατανιά κ. Ἰωάννης Μαλανδράκης καί ὁ Βουλευτής Χανίων κ. Μανοῦσος Βολουδάκης.

Στό χαιρετισμό του ὁ Ἐξοχώτ. Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Ἄρχων Ἔξαρχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀναφέρθηκε μέ σεβασμό καί τιμή στό σπουδαῖο ἀνά τόν κόσμο ἔργο τοῦ «πράσινου» Πατριάρχου καί εἶπε γιά«τήν Κρήτη, τό νησί πού σημαδεύτηκε ἀπό τάἱερά βήματα τοῦἈποστόλου Παύλου, τόν τόπο πού φωτίστηκε ἀπό τόν πρῶτο Ἐπίσκοπο τόν Τίτο… ἡἘκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί σέ χαλεπούς καιρούς ὑπῆρξε φάροςἐλπίδας καί στήριγμα τοῦ Γένους, διασώζοντας μαζί μέτήν πίστη καί τήν ἑλληνική γλῶσσα καί τήν ξεχωριστή πολιτισμική μας ταυτότητα … ἡ παρουσία τοῦΟἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου στό νησι, κάθε φορά πού επισκέπτεται τήν Κρήτη… δίνει δύναμη καίἐλπίδα… ἡὈρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει τή δύναμη νά προσφέρει διέξοδο, μπορεί νά πλησιάσει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο … ὡς Περιφέρεια Κρήτης θεωροῦμε ὅτι ἀναδεικνύει τά προβλήματατοῦ 21ου αἰῶνα καί δείχνει τό δρόμο γιά τήν διαχείρηση προβάλλονταςτά μηνύματα γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη». Ὁλοκληρωσε τήν προσλαλιά του γιά τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο μέ «αἰσθήματα τιμῆς καί σεβασμοῦ … πρός ὅφελος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Οἰκουμένης».

Μετά τούς χαιρετισμούς ἀκολούθησαν δύο Ριζίτικα τραγούδια γιά τήν Πόλη, ἀπό τόν Σύλλογο Ριζιτῶν «Ἡ Κίσαμος».

Ἀκολούθως ἔλαβε τόν λόγο, γιά τήν κεντρική ὁμιλία, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί Προέδρος τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Θρησκειολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α.. Ἡ ὁμιλία τουεἴχε θέμα: «Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος (1991-2021)». Ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν τιμητική πρόσκληση νά εἶναι ὁ κεντρικός ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης, ἀναφέρθηκε γενικά στό πρόσωποτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος πατριάρχευσε «μέσα σέ ἀντίξοες ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές συνθῆκες … καθιστώντας ὄχι ἁπλᾶ τόν ἑαυτό του, ἀλλά τήν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία σεβαστή σέ διορθόδοξο, διαχριστιανικό, διαθρησκευτικό καί διεθνές ἐπίπεδο, ἀνάμεσα σέ θρησκευτικούς καί πολιτικούς ἡγέτες, ἀλλά καί σέ ἐκατομμύρια πιστῶν καί μή πιστῶν, ἀνεξαρτήτως ὁμολογιακῆς προέλευσης ἤ θρησκευτικῆς παράδοσης …» καί ὑπογράμμισε ὅτι «Σαφῶς διαθέτει λιπαρά τήν κατά κόσμο παιδεία, ἀλλά ὁ κινητήριος μοχλός τῆς δράσης του εἶναι ἡ πίστη του στόν ἐσταυρωμένο καί ἀναστάντα Ἰησοῦ Χριστό πού τόν ἐνδυναμώνει νά βαστάζει ἕνα βαρύ φορτίο εὐθυνῶν, τό ὁποῖο φέρει δεκαετίες τώρα ἀκάματος, ἀειθαλής, ἀκμαῖος, ἀεικίνητος … μέ σοφία, μέ σύνεση, ἀλλά καί με παρρησία…», καί κατέληξε: «ὅλοι μας ὀφείλουμε ἐκζητῶντας τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, νά μεταμορφωθοῦμε σέ ἀναγεννημένα ἐν Χριστῷ πρόσωπα καί μόνον ἔτσι μποροῦμε νά εἴμαστε συγκυρηναῖοι στό σταυρό τοῦ Βαρθολομαίου…».

Μετά τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀκολούθησαντραγούδια πού ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τοῦ Ὡδείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ μουσικολογ. κ. Γεωργίου Χαχλάκη.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τούς παρισταμένους νά ψάλλουν τήν φήμη τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

IMG 4139IMG 4152IMG 4165IMG 4172IMG 4190IMG 4211