Skip to content Skip to footer

Εγκαίνια Κειμηλιαρχείου

Τα εγκαίνια του Κειμηλιαρχείου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Οδηγητρίας Γωνιάς τέλεσε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Εις τον Αγιασμό συμπροσευχήθηκαν οι: Μακαριωτάτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος, Μακαριώτατοι: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος και Αλβανίας κ. Αναστάσιος, εκπρόσωποι του Πατριάρχου Ρουμανίας και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών Ελλάδος και Πολωνίας, ως επίσης και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, η Ιεραρχία της Εκκλησίας Κρήτης, οι Συνοδείες των Προκαθημένων ως και οι Σεβ. Μητροπολίτες Εταίροι της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Παρίστατο επίσης μεγάλος αριθμός Κληρικός και Μοναστικές Αδελφότητες απ΄ όλη την Κρήτη, με την συμμετοχή πλήθους πιστών.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αμφιλόχιος εις τον ομιλία του σημείωσε, τα εξής: «Σήμερον, μέ πρωτοστάτην καί πάλιν τήν πνευματικήν κεφαλήν καί τόν φυσικόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς ταύτης, τόν Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ἀλλά καί πάντας Ὑμᾶς, τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους ὡς καί τούς ἐκπροσώπους τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τελοῦμεν τά Ἐγκαίνια τοῦ νέου Κειμηλιαρχείου τῆς Μονῆς, διασῶζοντος ἔργα μέν χειρῶν ἀνθρώπων, ἀργύριον καί χρυσίον καί μέταξαν καί βύσσον καί χάρτην καί μελάνην, καί χρωστῆρας, πλήν ὅμως τιθέμενα ἅπαντα εἰς τήν λατρείαν τοῦ Θεοῦ καί εἰς τήν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ προαγωγήν τοῦ ἀνθρώπου καί ἀναγωγήν του ἐκ τῶν κάτω εἰς τά ἄνω. ….Κάτωθεν τοῦ ἐπιπέδου τῆς αὐλῆς εἰς τό ὁποῖον εὑρισκόμεθα ὑπάρχει τό τεχνητόν ἐπίπεδον, λόγῳ τῆς ἐντόνου κλίσεως τοῦ ἐδάφους, ἐπάνω εἰς τό ὁποῖον ἐστηρίχθη ἡ ὑπέργειος οἰκοδομή. Ἡ κατασκευή ὑπογείων θολωτῶν χώρων, μέ πολύ χονδρούς τοίχους καί καμάρας ὑψηλῆς ἀρχιτεκτονικῆς αἰσθητικῆς καλύπτουν τήν ὑψομετρικήν διαφοράν καί ἀποτελοῦν ἰσχυράν θεμελίωσιν διά τά κυρίως κτίσματα. Εἰς τούς ὄντως ἀρχοντικούς αὐτούς χώρους φιλοξενεῖται ἀπό σήμερον τό ἐγκαινιζόμενον ὑπό πάντων Ὑμῶν Κειμηλιαρχεῖον. Τό νέον αἰσθανόμεθα ὅτι εἶναι ἤδη παλαιόν· τό ἀρχαῖον κάλλος ἀποκαθαιρόμενον λαμπρύνει διά τῆς ἀποκαλύψεως καί τῆς παρουσίας του καί τέρπει τάς αἰσθήσεις διά τῆς αἴγλης του. ….Αἰσθανόμεθα τάς προσευχάς τους νά ἀναπέμπονται ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου, τάς γονυκλισίας καί τά δάκρυά των νά εἶναι μετάνοια καί οἰμωγή ἐδική μας».

Ακολούθως ο Παναγιώτατος εις την Αντιφώνηση Του ανέφερε, μεταξύ άλλων: «… Αναπέμπομεν δόξαν τω πεντεχνήμονι Θεώ Λόγω, και εκφράζομεν την ευαρέσκειαν ημών, συγχαίροντες πατρικώς πάντας τους εργασαμένους δια την δημιουργίαν του Κειμηλιαρχείου τούτου, έργου θεαρέστου, δια το οποίον έχομεν βεβαίαν την πεποίθησιν ότι θα προβάλη την εκκλησιαστικήν τέχνην και θα αποτελέση πόλον έλξεως δια πάντας τους επισκεπτομένους τούτον τον ωραίον και ευλογημένον τόπον της Κρήτης. Εις τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιον, ο οποίος εν φιλοκάλω και φιλαγίω μερίμνη συνεκέντρωσεν ενταύθα τους θησαυρούς της τέχνης δια την διάσωσιν, συντήρησιν και διαφύλαξιν των από την φθοράν του χρόνου και από την ανθρωπίνην απληστίαν, εκφράζομεν συγχαρητηρίους ευχάς και προσρήσεις, εις δε τους πατέρας και αδελφούς της ιστορικής Ιεράς Μονής ταύτης, οι οποίοι συνέδραμαν ποικιλοτρόπως δια την ολοκλήρωσιν του έργου αυτού, απονέμομεν ολόθυμον την Πατριαρχικήν ημών ευχήν και ευλογίαν».

Ακολούθησε ξενάγηση εις τους χώρους του Κειμηλιαρχείου από τον επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Μιχάλη Ανδριανάκη, έμπειρο και καταξιωμένο επιστήμονα. Το νέο αυτό Κειμηλιαρχείο πρόκειται περί ενός σπουδαίου, μοναδικού και ξεχωριστού Μουσείου Βυζαντινών Εικόνων και Ιερών Κειμηλίων, το οποίο διαμορφώθηκε στους πλήρως ανακαινισμένους χώρους των υπογείων της Μονής. Πρόκειται περί χώρων υψηλής αισθητικής, πετρόχτιστες θολωτές επιφάνειες 300 τ.μ., όπου πλέον φιλοξενούν τα μοναδικά εκθέματα της Μονής, καθώς η Μονή Γωνιάς διαθέτει την πληρέστερη συλλογή Εικόνων Κρητικής Σχολής σε όλη την Κρήτη, ως και άλλα ιερά κειμήλια όπως χρυσόβουλα, Πατριαρχικά σιγίλια, μοναδικά χειρόγραφα, είδη εκκλησιαστικής τέχνης, εξαιρετικής αισθητικής και αξίας. Των εγκαινίων ακολούθησε πλούσια φιλοξενία εις το Αρχονταρίκι της Μονής δια τους υψηλούς προσκεκλημένους και εις τους αύλειους χώρους δια όλο τον κόσμο, προσφορά Συλλόγων Γυναικών της περιοχής.