61

Επίκαιρα - Εκδηλώσεις

Ακολουθία των Παθών στην Ι. Μητρόπολη μας
30 Απρ 2021 07:03Ακολουθία των Παθών στην Ι. Μητρόπολη μας

Ακολουθία των Παθών στην Ι. Μητρόπολη μας

Περισσότερα...
Πατριαρχική Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα
29 Απρ 2021 10:03

Τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν καί προσκυνήσαντες τά Πάθη καί τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, ἰδού καθιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς ἐνδόξου Αὐτοῦ Ἀναστάσεως, λαμπρυνόμενοι τῇ πανηγύρει καί ἀναβοῶντες ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ τό κοσμο σωτήριον ἄγγελμα «ΧριστόςἈνέστη [ ... ]

Περισσότερα...
Εγκύκλιος Πάσχα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
29 Απρ 2021 10:07

Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾍδου τὴν καθαίρεσιν,
ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν,καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον,
τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων, Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον. (Τροπάριον ζ΄ Ὠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα) Ἀδελφοί μου, Μουδιασμένος καί πάλι  [ ... ]

Περισσότερα...
Μ. Πέμπτη-Μνήμη Μητροπολίτου Ειρηναίου
29 Απρ 2021 14:53Μ. Πέμπτη-Μνήμη Μητροπολίτου Ειρηναίου

Στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ιερούργησε, το πρωί της Μ. Πέμπτης, ο Σεβ. μας κ. Αμφιλόχιος, τελώντας την Αναίμακτο Θυσία και το 8ετές μνημόσυνο του αοιδίμου προκατόχου του, Σεβ. Μητροπολίτου κυρού Ειρηναίου. Στον σύντομο λόγο του σημείωσε τα εξής: Εγγίζο [ ... ]

Περισσότερα...

61

Τελευταία Βίντεο