Skip to content Skip to footer

Μυστήριο του Βαπτίσματος

«Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε»

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για την Ορθόδοξη εκκλησία το βάπτισμα αποτελεί ένα απο τα επτά μυστήριά της. Σύμφωνα μάλιστα με το υπόμνημα της Μεγάλης Παρασκευής το βάπτισμα όπως και η Θεία Ευχαριστία εξέρευσαν εκ της τρωθείσης πλευράς του Ιησού Χριστού. Κατά τον Απόστολο Παύλο δόθηκε απο τον Κύριο για να λυτρωθεί ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα και από τις προσωπικές αμαρτίες. Η τριττή κατάδυση στην ορθόδοξη θεολογία συμβολίζει την τριήμερο ταφή και ανάσταση του Χριστού. Έτσι πέρα απο μια τελετουργική υποδοχή των πιστών στο σώμα της εκκλησίας, πέρα απο τη λήψη της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, αποτελεί συμμετοχή στο θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο κάθε νεοφώτιστος με την βάπτιση αποθέτει τον Παλαιόν άνθρωπον και εξέρχεται από το μυστήριο αναγεννημένος έν Πνεύματι Αγίω σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ευαγγελιστή Ιωάννη.

Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση ο νεοφώτιστος πρέπει να καταδύεται πλήρως στο ύδωρ (τριττή κατάδυση), ενώ η δι’επιχύσεως ή ραντίσματος βάπτιση αποτελεί κακοδοξία. Το μυστήριο αυτό τελείται στις 8 ή τις 40 ημέρες από την γέννηση, ενώ υπάρχουν και ομολογίες οι οποίες δέχονται την βάπτιση μόνο μετά την ενηλικίωση. Η βάπτιση εικονίζει την έκχυση του Αγίου Πνεύματος στο βαπτιζόμενο άτομο.

Μετά τη βάπτιση, η αμαρτητική επιθυμία και ορμή εξακολουθούν να παραμένουν στο βαπτισθέντα, χωρίς όμως να καταλογίζονται σαν αμαρτία στη φύση που ελευθερώθηκε από το προπατορικό αμάρτημα. Η μετά το βάπτισμα παρουσία της αμαρτητικής ορμής αποτελεί μέσο της θείας παιδαγωγίας κατά την ορθοδοξία, αποτελούσα κίνητρο αγώνων του αναγεννημένου κατά των παθών και της αμαρτίας και μέσο ηθικής και πνευματικής εμπεδώσεως και τελειώσεως. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η λογική του νηπιοβαπτισμού, που εισήχθη από τους πρώτους αιώνες στην πράξη της Εκκλησίας. Εισήχθη για ν’ αντιμετωπίσει την ανάγκη στη ζωή του πληρώματος της Εκκλησίας, το ενδεχόμενο να πεθάνει κανείς αβάπτιστος, οπότε αδυνατεί να εισέλθει στη Βασιλεία των ουρανών. Τα νήπια μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να πιστέψουν, αυτό όμως δεν αποτελεί για την ορθόδοξη εκκλησία λόγο, ώστε να μη μπορούν να δεχθούν τη βαπτισματική χάρη. Είναι βασικό αξίωμα στη θεολογία της ορθοδόξου παραδόσεως, ότι η θεία χάρη ενεργεί λυτρωτικά, εκεί όπου δεν υπάρχει η αμαρτία, η οποία είναι ο μόνος παράγων πού αναστέλλει και ματαιώνει τη λυτρωτική της ενέργεια. Στα νήπια το στοιχείο της προσωπικής αμαρτίας απουσιάζει και συνεπώς ή θεία χάρη μπορεί να επιδράσει ευεργετικά, καταλύοντας από τη φύση τους το σώμα του προπατορικού αμαρτήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
  • Φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων των γονέων και του αναδόχου.
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, με την οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει: α) ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος, και β) εάν είναι έγγαμος, ότι έχει τελέσει θρησκευτικό γάμο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής είτε από ΚΕΠ, είτε μέσω του συστήματος gov.gr
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, με την οποία ο πατέρας και η μητέρα χωριστά θα δηλώνουν ότι συμφωνούν στη βάπτιση, στο πρόσωπο του αναδόχου και στο όνομα τοῦ βαπτιζομένου τέκνου, ως και στον Ιερό Ναό και τόπο και χρόνο που θα λάβει χώρα το μυστήριο. Και οι υπεύθυνες δηλώσεις αυτές θα είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής είτε από ΚΕΠ, είτε μέσω του συστήματος gov.gr.
  • Η αναδοχή νεοφωτίστων από αναδόχους εγγάμους, οι οποίοι δεν έχουν τελέσει θρησκευτικό γάμο, αλλά μόνο πολιτικό, απαγορεύεται παντελώς.
  • Το όνομα του παιδιού πρέπει κανονικά να λαμβάνεται από το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας, ή να είναι όνομα αρχαίο ελληνικό.
  • Προκειμένου για τη Βάπτιση ενηλίκου η μεγάλου παιδιού απαιτείται να προηγηθεί κατάλληλη κατήχηση.

Η Μητρόπολις μας εξέδωσε Φυλλάδιο για Γονείς και Αναδόχους αναφορικά με το Μυστήριο της Βάπτισης. Πατήστε εδώ για να δείτε το φυλλάδιο.