Skip to content Skip to footer

Χειροτονία Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης, 11 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται η μνήμη της Αγίας Ευφημίας, της οποίας το Ιερό Λείψανο βρίσκεται στον Ι. Πατριαρχικό Ναό, η εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος στο Φανάρι.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συλλειτουργούντων των: Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου και τους Σεβ. Μητροπολίτες Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, Ρόδου κ. Κύριλλο, Γάνου και Χώρας κ. Αμφιλόχιο, Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, Κορέας κ. Αμβρόσιο, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμο και τον Επίσκοπο μας. Ιεράρχες εκ της Πόλεως και των Επαρχιών του Θρόνου εκ της διασποράς μετείχαν συμπροσευχόμενοι.

Πλήθος Κληρικών εκ της Μεγαλονήσου Κρήτης, εκλεκτός γόνος της οποίας είναι ο νέος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων, μετά πλήθους πιστών από την Πόλη, την Κρήτη και την Κύπρο μετείχαν εις την προσωπική του Πεντηκοστή. Προ της χειροτονίας, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, απηύθυνε προς τον εψηφισμένο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών για τη νέα αποστολή διακονίας που του ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία. Σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Καθίστασαι αρχιερεύς της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, της ευλογηθείσης υπό του πανδώρου Θεού να είναι κληρονόμος και φύλαξ της αμωμήτου παραδόσεως της πίστεως, της αγάπης και της ελπίδος, και να μαρτυρή ευόρκως εν τω κόσμω, λόγω και έργω, Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα, εν ακλονήτω προσδοκία της δευτέρας και ενδόξου Αυτού Παρουσίας. Υψίστη η τιμή και μέγιστον το χρέος διά σε!

«Το μυστήριον της «ευχαριστιακής πραγματώσεως της Εκκλησίας» καλείσαι από της σήμερον να διακονής ως επίσκοπος και μητροπολίτης εις την Επαρχίαν σου. Εφιστώμεν την προσοχήν σου εις το γεγονός ότι η ευχαριστιακή και εσχατολογική ταυτότης της Εκκλησίας απειλείται σήμερον όχι μόνον από την εκκοσμίκευσιν, αλλά και από τάσεις εσωστρεφείας και ακοσμικής πνευματικότητος εντός του εκκλησιαστικού σώματος.

Η ημετέρα Μετριότης και οι τιμήσαντές σε διά της τιμίας ψήφου αυτών αδελφοί Συνοδικοί Αρχιερείς γνωρίζομεν ότι θέτομεν βαρύ φορτίον εις στιβαρούς ώμους. Είσαι σαρξ εκ της σαρκός της λεβεντογέννας και αριστοτόκου Κρήτης. Η μέχρι σήμερον πορεία σου, υπόδειγμα αφοσιώσεως εις την Εκκλησίαν του Χριστού και εις την Μονήν της μετανοίας σου, η λιπαρά και πολυδιάστατος μόρφωσις και παιδεία σου, ο δυναμισμός και το φιλόθεον και φιλάνθρωπον ήθος σου, εγγυώνται καρποφόρον ποιμαντορίαν. Σε αναμένει με ανοικτάς αγκάλας το ευλογημένον ποίμνιόν σου. Σε συνοδεύουν αι ευχαί του Πατριάρχου σου, των συνεπιοκόπων σου, του λοιπού καθ᾿ ημάς ιερού κλήρου, του πιστού λαού του Θεού, του συνευχομένου ενταύθα και εκ του μακρόθεν».

Της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε εις την κατάμεστη Αίθουσα του Θρόνου, στον Πατριαρχικό Οίκο, η αντιφώνηση του νέου Μητροπολίτη, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, και τους Μητροπολίτες που συγκροτούν την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την εκλογή του στην ιεραποστολική αυτή Επαρχία του Θρόνου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Παναγιώτατε Σας βεβαιώ ότι διά βίου τα βήματά μου θα είναι επί τα ίχνη των αγίων Σας ποδών. Η καρδία μου θα είναι συντονισμένη στους ρυθμούς της ιδικής Σας αγαπώσης καρδίας. Το ους μου θα είναι τεταμένον ευήκοον πάντοτε, αναμένον τας σεπτάς εντολάς και οδηγίας Σας. Η προσευχή μου θα Σας συνοδεύη θερμή, καθώς και τους αξίους συγκυρηναίους Σας αγίους αρχιερείς του Θρόνου και όλα τα εκλεκτά και αγαπητά μου μέλη της Πατριαρχικής Αυλής».