Skip to content Skip to footer

Παγκρήτια Θεολογική Διημερίδα 22 & 23/11/2013

Υπό τον τίτλο «1700 χρόνια από το Διάταγμα των Μεδιολάνων: Η σημασία του στη εποχή μας», πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, στο Κολυμβάρι Κισάμου, Παγκρήτια Θεολογική Διημερίδα, (22-23 Νοε.) συνδιογρανούμενη υπό του Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων και της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως μας.

Στην Διημερίδα, στην οποία μετείχαν θεολόγοι απ΄ όλη την Μεγαλόνησο, αξιόλογοι ομιλητές όπως οι: Δρ. Χρυσόστομος Σταμούλης, Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Θεολόγος-Κοινωνιολόγος, Δρ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Δρ. Παναγιώτης Ασημακόπουλος, Θεολόγος-Εκπαιδευτικός, κ. Γεώργιος Στριλιγκάς, Σχολ. Σύμβουλος Θεολόγων Κρήτης και Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συνδέσμου, ως επίσης και ο Δρ. Γεώργιος Καλαντζής, Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Υ.ΠΑΙ.Θ., ανέπτυξαν, με τρόπο αριστοτεχνικό, τις εισηγήσεις τους με αναφορά στην έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα του σήμερα, στο μάθημα των Θρησκευτικών, ως επίσης την σχέση θρησκείας, πολιτικής και κοινωνίας, τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, τον τρόπο διδασκαλίας ως ζήτημα ελευθερίας στα θρησκευτικά, κ.α. Την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάχη κ.κ. Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβύδου κ. Κύριλλος.

Ο Παναγιώτατος στο μήνυμα Του σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η υπογραφή του διατάγματος ανεξιθρησκείας εν Μεδιολάνοις υπήρξε πράξις πρωτοποριακή δια την εποχήν αυτής, κατά την οποίαν ήτο ακόμη άγνωστος η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αναγνώρισις εις ένα έκαστον των πολιτών του δικαιώματος της ελευθέρας επιλογής θρησκείας και ακωλύτου ασκήσεως των λατρευτικών αυτής καθηκόντων διήνοιξεν ήδη προ δεκαεπτά όλων εκατονταετιών τον δρόμον δια τας νομοθετικάς ρυθμίσεις των συγχρόνων συνταγμάτων και μαρτυρεί περί της ευεργετικής επιδράσεως του χριστιανικού πνεύματος εις τον κοινωνικο-πολιτικόν βίον και τον πολιτισμόν, καθότι ο εμπνευστής του διατάγματος, ο Μέγας τω όντι Κωνσταντίνος, επηρεάζετο ήδη προ της επισήμου προσχωρήσεως του εις την χριστιανικήν πίστιν υπό των διδαγμάτων αυτής».

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ., στον χαιρετισμό του σημείωσε: «… Η θεώρησις όμως της πέριξ ημών συγχρόνου πραγματικότητος αποκαλύπτει μάλλον τα αντίθετα από τα τότε θεσπισθέντα. Η βία και η εγκληματικότης εις ποικίλας μορφάς, εξ΄ αιτίας συγκεκριμένων θρησκευτικών ιδεωδών και πεποιθήσεων προσβάλλουν ουχί μόνον μεμονωμένους, χριστιανούς ιδίως, αλλά ολοκλήρους χριστιανικάς ομάδας. Η τρομοκρατία που ασκείται σήμερον εις χριστιανικάς μειονοτήτας παγκοσμίως, τα μέτρα που επιβάλλονται εις την χώραν μας εκ των κρατούντων, άτινα τείνουν να αμβλύνουν την συνείδησιν των Ελλήνων, ως ανηκόντων εις χώραν της οποίας το Σύνταγμα εσυστάθη το πάλαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού Τριάδος, χάριν και εξ ονόματος της πολυπολιτισμικότητος των κοινωνιών μας, αποτελούν σημεία των καιρών, τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν και να μας αφυπνίσουν».

Το εσπέρας της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου και μετά το δείπνο, στο φουαγιέ της Ακαδημίας, η Βυζαντινή και Παραδοσιακή Χορωδία του Ωδείου της Μητροπόλεως μας τραγούδησε Μικρασιάτικα τραγούδια. Στην Παγκρήτια αυτή Θεολογική Διημερίδα μετείχαν αρκετοί εκ των Αρχιερέων της Μεγαλονήσου.

dsc 0773adsc 0782adsc 0807adsc 0815adsc 0822a

dsc 0858adsc 0881adsc 0890adsc 0897a

dsc 0916adsc 0931adsc 0936adsc 0966a