Skip to content Skip to footer

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Ιερά Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου εκμισθώνει με δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/5/16.03.2022 Πράξιν του Μητροπολι- τικού Συμβουλίου αυτής:

  1. Ένα (1) ακίνητο με διώροφη οικοδομή, αποτελούμενη από ισόγειο κατάστη-μα και οικία ορόφου (οριζόντιες ιδιοκτησίες), ευρισκόμενη σε οικόπεδο ε-ντός οικισμού Τοπόλια, της ομωνύμου τοπικής κοινότητας δημοτικής ενότη-τας Μηθύμνης, Δήμου Κισάμου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέ-ρειας Κρήτης, στη θέση μετηνειδικότερη ονομασία «Γεωργιτσιανά», επίτης Επαρχιακής Οδού Καλουδιανών – Χρυσοσκαλίτισσας, εκτάσεως μέτρωντετραγωνικώνχιλίωνεπτακοσίωνδεκαοκτώκαιεξήνταεπτάεκατοστών(1.718,67 τ.μ.),και
  2. Ένα (1) οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του οικι-σμού Τοπολίων, της ομωνύμου τοπικής κοινότητας δημοτικής ενότητας Μη-θύμνης,ΔήμουΚισάμου,ΠεριφερειακήςΕνότηταςΧανίων,ΠεριφέρειαςΚρήτης, εντός των ορίων του παραπάνω οικισμού, στη θέση με την ειδικότε-ρη ονομασία «Γεωργιτσιανά» και ειδικότερα ένα οικόπεδο, άρτιο αλλά μηοικοδομήσιμο, έκτασης μέτρων τετραγωνικών χιλίων εννιακοσίων εξήνταενός και πενήντα επτά εκατοστών (1.961,57 τ.μ.), το οποίο εμπεριέχει ελαιό-δεντρα.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 4η Απριλίου 2022, και από ώρας 11.00ης πρωϊνής έως 12.00ης μεσημβρινής, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπό- λεως Κισάμου & Σελίνου (Φαλδάμειο Οίκημα).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνο- νται κ. Αντώνιο Βακάκη, στα Γραφεία της Ι. Μητροπόλεως, τηλέφ. 28220 22128, 22018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ