Skip to content Skip to footer

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΕΡΗΜΙΤΟΥ

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη! Μέσα στήν εὐφρόσυνη αὐτή περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀπευθύνεται πρός ὅλους γιά νά ἐνημερώσει γιά τό γεγονός τῆς ἐπανακομιδῆς ἀποτμημάτων τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτου καί Ὁμολογητοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πρῶτος καταγεγραμμένος Ἀσκητής τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Ἐρημίτης κοιμήθηκε τό ἔτος 658 μ.Χ. καί ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν ἀσκητῶν πού ἀφιερώθηκαν στόν Θεό μέ βαθειά ἄσκηση, μέσα σέ σπήλαιο πού βρισκόταν στά νότια παράλια τῆς Κρήτης. Στό σπήλαιο τῆς ἀθλήσεώς του, ἔχοντας ἀποκτήσει μεγάλες πνευματικές ἀρετές, ἐνταφιάσθηκε μέ ἀφάνεια. Μετά ἀπό σύντομη μεταφορά τοῦ σκηνώματος σέ πόλη, τό σκήνωμα τοῦ Ἁγίου ἐπέστρεψε στό σπήλαιο αὐτό, ὅπου παρέμεινε, τιμώμενο ἀπό ὅλους τούς πιστούς μέ εὐλάβεια.

Τό ἔτος 1058, Βενετσιάνοι ἔμποροι ἦλθαν μέ πλοῖο στά νότια παράλια τῆς Κρήτης, πέρασαν τά δύσβατα μέρη πού ὁδηγοῦσαν στόν τόπο τῆς σπηλιᾶς πού ἦταν θαμμένος ὁ Ἅγιος τό 658, ἔκλεψαν τό σῶμα του καί τό μετέφεραν στή Βενετία, στό γνωστό Νησί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μείζονος. Τό ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ Ἁγίου παρέμενε στή Βενετία, στόν παραπάνω ἀναφερόμενο Ναό, μέσα σέ μιά λάρνακα.

Πρίν ἀπό περίπου 20 χρόνια τό Μοναστῆρι τῆς Παναγίας τοῦ Κουδουμᾶ, τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ἄρχισε νά μελετᾶ καί νά ἀσχολεῖται μέ τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Ἐρημίτη. Στό πλαίσιο τοῦτο, ἡ Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ ἦρθε, κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη, σέ ἐπαφή μέ τή Ρωμαιοκαθολική Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μείζονος στή Βενετία, παρακαλῶντας νά δοθεῖ τεμάχιο τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου.

Μετά ἀπό ἐπισκέψεις τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ μαζί μέ εἰδικούς ἐρευνητές καί μετά ἀπό μιά μακρά ἱστορία συνεννοήσεων, στήν τελευταία ἐπίσκεψη τῆς Ἀντιπροσωπίας της στή Βενετία, ἀφοῦ προηγήθηκαν οἱ ἀπαιτούμενες ἐγκρίσεις τῶν Ἰταλικῶν ἀρχαιολογικῶν ὑπηρεσιῶν, μέ ἄδεια τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πατριαρχείου Βενετίας, στίς 16 Ὀκτωβρίου 2018, ἔγινε ἡ τελευταία φάση τῆς ἀποσφράγισης τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη.

Τελικά, δόθηκε στή Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ ἱκανό μέρος ἀπό τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, γιά νά φιλοξενηθοῦν γιά πάντα στό Μοναστήρι τοῦ Κουδουμᾶ. Στίς 17 Ὀκτωβρίου 2018 ἡ ἀποστολή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ ἀναχώρησε μέ πλοῖο ἀπό τή Βενετία, τά ἐν λόγῳ Ἱερά Λείψανα ἔφθασαν στήν Ἱερά Μητρόπολη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, στίς 20 Ὀκτωβρίου 2018 καί ἀπό ἐκεῖ κατέφθασαν στό Μοναστήρι τοῦ Κουδουμᾶ.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης χαιρετίζει μέ πνευματική ἀγαλλίαση, τήν ἐπιστροφή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη στόν τόπο τῆς ἄσκησής Του, τή Μεγαλόνησο Κρήτη. Ἡ ἐπανακομιδή τμήματος τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου Του στόν Τόπο μας ἀποτελεῖ, ἀπό πλευρᾶς ἀρχαιότητας, τό δεύτερο σπουδαιότερο γεγονός ἐπιστροφῆς Τιμίου Λειψάνου, στή Μεγαλόνησο Κρήτη, μετά τήν ἐπανακομιδή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης.

Γιά τούς λόγους αὐτούς, ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὁμόφωνα ἀποφάσισε νά συνεορτάσει τό γεγονός αὐτό μέ τήν Ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου.

Τήν Κυριακή, 12 Μαΐου 2019, κατά τήν ὁποία ἑορτάζεται ἐφέτος ἡ 53η ἐπέτειος τῆς ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Τίτου, τά ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη θά μεταφερθοῦν στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Τίτου Ἡρακλείου, ὅπου θά τελεσθεῖ Συνοδική Θεία Λειτουργία. Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θά ὁμιλήσει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος. Ἡ Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου καί τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ θά λιτανευθοῦν, ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, στήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου. Ἐπίσης, μέ ὁμόφωνη Συνοδική Ἀπόφαση, ὁρίσθηκε ἡ τρίτη Κυριακή τοῦ μηνός Μαΐου, ὡς ἡ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἐπανακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτη στή Μεγαλόνησο Κρήτη.

Σᾶς προσκαλοῦμε νά συνεορτάσουμε ὅλοι μαζί τό χαρμόσυνο αὐτό γεγονός στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Τίτου Ἡρακλείου, τό Σάββατο 11 καί τήν Κυριακή 12 Μαΐου 2019 καί νά ζητήσουμε τίς πρεσβεῖες τῶν δύο Ἁγίων τῆς Κρήτης, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου καί τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτου, γιά τήν πνευματική μας προκοπή καί πρόοδο.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

 † Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός

† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

19 hermit